Ubezpieczenia niezbędne w rolnictwie

Ubezpieczenia niezbędne w rolnictwie

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to temat pojawiający się zawsze na przełomie roku. To wówczas zawierane są nowe polisy. Jeżeli chcesz wiedzieć wszystko na temat OC rolnika i nie tylko, zapoznaj się z poniższym artykułem.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze – kto im podlega

Pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, zgodnie z literą prawa, podlega każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność rolniczą, posiada gospodarstwo przekraczające łącznie 1 hektar, a także opłaca podatek rolny (częściowo lub całościowo). W takim przypadku należy zawrzeć umowę z firmą ubezpieczeniową na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika oraz ubezpieczenie budynków gospodarczych. Nie dotyczy to wszelkiego typu firm zajmujących się produkcją rolną.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC w rolnictwie można porównać do ubezpieczenia OC samochodu, ponieważ działa ono na całkiem podobnej zasadzie. Zgodnie z nią, przy tego typu ubezpieczeniu obowiązują wysokie sumy gwarancyjne. Dlatego jest to dobra forma zabezpieczenia. W przypadku wyrządzenia innej osobie szkody majątkowej lub fizycznej, suma gwarancyjna niemalże zawsze pokryje straty. Obowiązujące wysokości sumy gwarancyjnej są nie niższe, niż:

szkody na osobie – 5 000 000 euro za jedno zdarzenie;
szkody w mieniu – 1 000 000 euro za jedno zdarzenie.

Warto pamiętać, by ubezpieczyć kombajn na wypadek zdarzeń losowych takich jak pożar.

Polisa OC rolnika jest ważna przez 12 miesięcy. To ubezpieczenie obowiązkowe, dlatego konieczność zawarcia polisy pojawia się już w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa, niezależnie czy się je odziedziczy, kupi, itd. W tym przypadku również umowa ulega automatycznemu przedłużeniu, pod warunkiem, że ostatnia rata została uregulowana. Przy zmianie ubezpieczyciela, należy zachować minimum jednodniowy okres wypowiedzenia, co ma uchronić cię przed pozostawaniem bez ubezpieczenia.

OC rolnika jest rozciągnięte również na pojazdy rolnicze – wolnobieżne. Przykładem jest tutaj kombajn. Nie musisz już dodatkowo go ubezpieczać polisą OC, kiedy chcesz uczestniczyć w ruchu drogowym.

Ubezpieczenie budynków rolnych

Ubezpieczenie budynków rolnych to druga forma obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego, które jest naprawdę potrzebne. Dzięki niemu otrzymasz stosowne odszkodowanie w chwili, kiedy twoje zabudowania nawiedzi jakiś kataklizm – pożar, powódź, wichura, gradobicie i inne. W zakres tego ubezpieczenia wchodzą domy, ale także obory, stodoły, kurniki. Litera prawa konkretnie określa, co uznaje się za budynek rolniczy. Jego powierzchnia przekraczać musi 20 metrów kwadratowych i musi on być na stałe związany z gruntem, posiadać dach i fundamenty. Dlatego nie wliczają się w ten zakres na przykład wiaty. Ubezpieczenie dotyczy jedynie zewnętrznych murów, instalacji itp., natomiast w jego zakres nie wchodzą stałe elementy wyposażenia oraz mienie ruchome. Dlatego nie obejmuje ono na przykład ogniw fotowoltaicznych. Okres tego ubezpieczenia to również 12 miesięcy, obowiązek pojawia się w momencie przykrycia całości dachem. Samo działanie jest bardzo podobne, jak w przypadku OC rolnika.

Dodaj komentarz