Spółki w Polsce – zobacz czym charakteryzują się najpopularniejsze z nich

Spółki w Polsce – zobacz czym charakteryzują się najpopularniejsze z nich

Wiedza na temat tego, czym jest spółka, jest wśród Polaków stosunkowo niewielka. Mniej lub bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, na jakich zasadach działa np. jednoosobowa działalność gospodarcza. Warto jednak znać również rodzaje spółek w Polsce i wiedzieć czym charakteryzują się poszczególne z nich.

Spółka cywilna

Jest to jedyny rodzaj spółki, który nie podlega kodeksowi prawa handlowego a jedynie kodeksowi cywilnemu. Jest to stosunkowo prosta forma działalności i nie zobowiązuje w dużym stopniu wspólników. Pozwala za to osiągnąć sukces i działać razem dla dobra działalności. Wspólnikami w spółce mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także inne spółki. Do założenia spółki cywilnej wystarczająca jest umowa pisemna, chyba że któryś ze wspólników wnosi jako wkład do spółki nieruchomość – w takim przypadku konieczna będzie wizyta u notariusza. Przy takiego rodzaju spółce nie jest konieczne wnoszenie żadnego kapitału, a za wszelkie długi spółki odpowiadają jej wspólnicy – zarówno majątkiem firmowym, jak i osobistym.

Spółka z o.o

To jedna z najpopularniejszych rodzai spółek w naszym kraju. Dlaczego? Wpływ na to może mieć fakt, że odpowiedzialność wspólników w takiej spółce jest ograniczona. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez osoby fizyczne, jak i prawne. Dużą zaletą prowadzenia takiej spółki jest to, że wspólnicy nie odpowiadają za długi swoim prywatnym majątkiem, a jedynie do kwoty wniesionego przez nich wkładu na rzecz spółki. Jest to więc mało ryzykowna forma prowadzenia działalności i zabezpiecza wspólników przed utratą majątku, która spowodowana jest problemami w spółce. Założenie spółki z o.o wymaga wniesienia kapitału, a jego minimalna kwota wynosi 5000 zł. Niezależnie od dochodów taka spółka musi prowadzić pełną księgowość.

Spółka akcyjna

Na taką formę działalności decydują się przede wszystkim bardzo duże podmioty. Kapitał zakładowy musi bowiem wynosić 100 000 złotych. Jednym z najważniejszych elementów charakterystycznych spółki akcyjnej jest to, że może ona emitować na giełdzie papierów wartościowych swoje akcje. Dodatkowo podobnie jak w przypadku spółki z o.o, akcjonariusze spółki akcyjnej nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki, a egzekucja zadłużeń odbywa się tylko z jej majątku.

Spółka jawna

Ten rodzaj spółki podlega pod prawo handlowe. Musi posiadać co najmniej dwóch wspólników, którzy zobowiązują się do działania ku wspólnemu celowi. Wspólnicy odpowiadają w tym przypadku za długi nie tylko majątkiem spółki, ale także swoim własnym. Tego rodzaju spółka ma status przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat spółek w Polsce znajdziesz na stronie https://habzafinanse.com.pl/rodzaje-spolek-w-polsce/.

Dodaj komentarz