Czym jest AML i jakie nakłada wymagania na przedsiębiorców?

Czym jest AML i jakie nakłada wymagania na przedsiębiorców?

W zależności od branży i sytuacji firmy, przedsiębiorcy spotkają się z określeniem “AML” wcześniej lub później. Jest to dość złożona, ale niezwykle istotna kwestia, z którą nie tylko warto, ale wręcz trzeba się bliżej zapoznać, aby mieć pewność, że przypadkiem nie złamie się prawa.

W takim razie, czym dokładnie jest AML i jakie wymagania nakłada na działających w Polsce przedsiębiorców? Czy wymagania te dotyczą wszystkich, czy tylko ściśle określonych grup? Wszystkiego dowiecie się z dalszej części tego artykułu – zapraszamy!

Czym jest AML i kogo dotyczy?

W pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć na pytanie, AML co to jest i jakie ma znaczenie. AML to skrót od angielskiej frazy anti money laundering, co oznacza procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy to z kolei zespół czynności prowadzących do legitymizowania środków nabytych w nielegalny sposób, np. z łapówek, kradzieży i innych tego typu okoliczności.

W Polsce obowiązuje ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, która nakłada pewne wymagania na określone grupy. Przede wszystkim na banki, firmy pożyczkowe, operatorów pocztowych, pośredników nieruchomości i wiele innych podmiotów działających w branży finansowej. Jednak nie tylko.

Wdrożenie procedur związanych z AML jest także obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od branży, które dokonują (bądź przyjmują) płatności gotówkowe o wartości równej 10 000 euro lub większej. Czyli w praktyce obowiązek ten dotyczy sporej grupy firm, zwłaszcza tych sprzedających drogie produkty i usługi.

Co składa się na procedury AML?

Jeśli firma należy do którejś z grup wymienionych powyżej, jest zobowiązana do stworzenia specjalnej procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, na którą składa się wiele elementów. M.in. zasady postępowania w zakresie przeprowadzania wewnętrznych kontroli, zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości czy wykorzystywania różnych środków bezpieczeństwa finansowego.

W przypadku, gdy nie miało się wcześniej do czynienia z tego typu kwestiami, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze wsparcia eksperta. Profesjonalna kancelaria adwokacka będzie w stanie przykładowo udzielić porady prawnej, dokonać audytu aktualnej sytuacji związanej z AML w firmie czy przygotować niezbędną dokumentację.

Dzięki temu nie będzie ryzyka, że firma przypadkowo złamie postanowienia ustawy AML. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę, jak dotkliwe mogłyby być tego konsekwencje. W zależności od tego, jaki konkretnie obowiązek został niedopełniony, na firmę mogą zostać nałożone kary administracyjne o różnej wysokości, a także cofnięte mogą być koncesje czy zezwolenia.

Dodaj komentarz