Przedawnienie długu – po jakim czasie następuje?

Przedawnienie długu – po jakim czasie następuje?

Dla wielu osób zadłużenie jest ogromnym balastem, którego ciężko się pozbyć. Najprostszym sposobem na to jest oczywiście całkowite spłacenie zobowiązań, ale nie zawsze jest to możliwe. Inny sposób to przedawnienie długu – sprawia ono, że wierzyciel nie może już dochodzić swoich praw na drodze sądowej, a więc dłużnikowi przestaje grozić egzekucja komornicza. Tylko jaki czas musi minąć, aby dług został przedawniony? Od kiedy jest on liczony i w jaki sposób wierzyciel może ten licznik zresetować?

Okres, po jakim następuje przedawnienie długu, zależy od typu zobowiązania

Nie dla każdego typu zobowiązania przedawnienie długu następuje w tym samym czasie. Jeśli chodzi o kredyty, karty kredytowe lub pożyczki (bankowe lub pozabankowe), okres przedawnienia wynosi 3 lata, liczone od momentu, w którym powstał obowiązek spłaty długu (bądź od momentu, w którym bieg przedawnienia został ostatnio przerwany).

Po trzech latach przedawnienie długu następuje dla takich zobowiązań, jak czesne na studia (w przypadku, gdy dług powstał po 1 października 2014 roku), długi telekomunikacyjne (na przykład nieopłacone rachunki za telefon lub Internet) oraz zadłużenia czynszowe. Krótszy bieg przedawnienia mają debet na koncie (2 lata) oraz kara za przejazd bez biletu (1 rok).

Co ważne, według obecnego prawa długi, dla których wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy (w wyniku prawomocnego wyroku sądu lub innego organu), przedawniają się dopiero po 6 latach. Warto wiedzieć, że, według aktualnego prawa, to zadaniem wierzyciela jest zweryfikowanie, czy dług jest przedawniony i udowodnienie, że nie upłynął wymagany okres. Ma to w założeniu chronić dłużników przed spłacaniem przedawnionych zobowiązań.

Na jakiej zasadzie bieg przedawnienia jest przerywany?

Nawet mimo aktywnych działań wierzyciela, próby odzyskania należności mogą przeciągać się. W takiej sytuacji, gdyby cały czas bieg przedawnienia byłyby liczony od momentu powstania obowiązku zapłaty, w wielu sytuacjach długi mogłyby niesłusznie się przedawniać, nie z winy braku działań wierzyciela, a na przykład przedłużającej się sprawy sądowej.

Z tego powodu podjęcie konkretnych działań przez wierzyciela powoduje “zresetowanie” okresu, po jakim nastąpi przedawnienie długu. Wśród nich można wymienić złożenie pozwu do sądu, podpisanie ugody między stronami czy rozpoczęcie mediacji. Jeśli przykładowo dług przedawnia się po 3 latach, a po 2,5 roku bank, firma pożyczkowa czy inna instytucja wykona któryś z tych kroków, żeby nastąpiło przedawnienie muszą minąć 3 lata od tego momentu.

Warto wspomnieć, że dobrowolne dokonanie wpłaty przez dłużnika także przerywa bieg przedawnienia. Dobrym pomysłem jest więc sprawdzenie, ile brakuje do przedawnienia się długu, zanim dokona się tego typu wpłaty.

Dodaj komentarz