Czy nieletni mogą sami korzystać z hoteli?

Czy nieletni mogą sami korzystać z hoteli?

Bycie nastolatkiem ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Do tych drugich należy przede wszystkim pozostawanie pod mniejszą bądź większą kontrolą osób dorosłych. Mimo wszystko, większość z nas z rozrzewnieniem wspomina nastoletnie czasy. Na pewno łatwiej jest być nastolatkiem, jeśli jesteśmy świadomi swoich praw. Warto zdawać sobie sprawę chociażby z tego, czy nieletni mogą sami korzystać z hoteli. Mowa tu zarówno o dokonywaniu rezerwacji, jak również o samotnym pobycie w takim miejscu. Wbrew pozorom, sprawa nie jest wcale tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. 

Nieletni a przepisy prawne

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, osoby nieletnie przed ukończeniem 13 roku życia są zupełnie inaczej traktowane niż osoby po ukończeniu 13 roku życia. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż po 13 roku życia dziecko staje się już osobą małoletnią. Zyskuje więc ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może więc między innymi dokonywać czynności tak zwanego zwykłego zarządu. Jako przykład takiej czynności należy wskazać chociażby robienie zakupów. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że prawo karne definiuje pojęcie nieletniego nieco inaczej niż prawo cywilne. Otóż na gruncie prawa karnego, osobą nieletnią jest każdy, kto w momencie dokonania czynu zabronionego miał ukończone mniej niż 17 lat.

Prawo a korzystanie z hoteli przez nieletnich

Jeżeli chcemy wiedzieć, czy nieletni mogą samodzielnie korzystać z hoteli, musimy zdawać sobie sprawę z tego, co mówią nam na ten temat przepisy prawne. Jak już zaznaczono wyżej, nieletni poniżej 13 roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych. Nietrudno więc zgadnąć, że osoba w tym wieku nie będzie mogła samodzielnie zarezerwować pokoju hotelowego ani też z niego korzystać. Może przebywać w tego rodzaju obiektach wyłącznie pod nadzorem swoich rodziców bądź opiekunów.

Nieco inaczej mają się kwestie powiązane z pobytem w hotelu dzieci powyżej 13 roku życia. Dzięki ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba w wieku powyżej 13 lat, będzie mogła dokonać rezerwacji hotelowej. To, czy rodzic bądź opiekun prawny zezwoli na samodzielną podróż dziecka i powiązany z nią pobyt w hotelu, zależy już wyłącznie od niego samego. Trzeba na pewno zdawać sobie sprawę z tego, że osoby w wieku nieletnim mogą mieć skłonności do ryzykownych zachowań, za które w dużej mierze odpowiedzialność poniesie rodzic.

Regulamin hotelu jest bardzo istotny

Mimo, że prawo co do zasady nie zabrania nieletnim samodzielnego korzystania z hoteli, w praktyce wiele hoteli i pensjonatów nie życzy sobie tego. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że:

  • osoby nieletnie mają skłonność do ryzykownych, często nieprzemyślanych zachowań
  • osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mogą ignorować przepisy hotelu związane z bezpieczeństwem
  • nieletni często zachowują się w sposób hałaśliwy, przeszkadzając innym gościom
  • nastolatkowie, częściej niż dorośli mogą dokonywać zniszczeń w pokojach hotelowych
  • kierownictwo hotelu może obawiać się, że pozbawionemu opieki rodzica nastolatkowi przydarzy się jakaś krzywda

W praktyce więc, często to właśnie regulamin hotelu decyduje o tym, czy osoba nastoletnia może wynająć w nim pokój, czy też nie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że treść regulaminu nie może być sprzeczna z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem. Niedopuszczalne jest więc wynajęcie pokoju osobie poniżej 13 roku życia bez obecności rodzica bądź opiekuna. Regulamin hotelu jak najbardziej może jednak nie dopuszczać możliwości wynajęcia pokoju przez osobę nieletnią.

Na jakich zasadach osoba nieletnia może korzystać z usług hotelarskich?

Nawet, jeżeli osoba nieletnia będzie mogła wynająć pokój w hotelu i korzystać z niego, musi pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim, zdecydowana większość hoteli i pensjonatów wymaga od swoich gości okazania jakiegoś dokumentu tożsamości. Nie inaczej jest w przypadku osób nieletnich. Jak jednak powszechnie wiadomo, nie posiadają one jeszcze dowodu osobistego. Na szczęście, zupełnie wystarczająca może okazać się legitymacja szkolna. Równie dobrze nastolatek może jednak okazać w recepcji dowód tymczasowy bądź paszport. Trzeba liczyć się z tym, że bardzo często, kierownik hotelu oczekuje od nastolatka płatności z góry. Ma to na celu zabezpieczenie się przed ewentualną niewypłacalnością. Nie od dziś wiadomo bowiem, że niektórzy nastolatkowie wyjeżdżają z domu bez wiedzy swoich rodziców oraz opiekunów. Nie zawsze biorą zaś ze sobą pieniądze, bo czasami po prostu nimi nie dysponują.

Czy rodzic powinien zezwolić nastolatkowi na samodzielny pobyt w hotelu?

Wielu rodziców i opiekunów zastanawia się nad tym, czy warto zezwolić nastolatkowi na samodzielny pobyt w hotelu. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że podjęcie takiej decyzji jest niesamowicie trudne. Od rodzica wymaga to przede wszystkim:

  • dużego zaufania do swojego dziecka
  • odpowiedzialności
  • wysokiej odporności na stres
  • gotowości do poniesienia kosztów związanych z ewentualnymi szkodami dokonanymi przez dziecko

Każdy rodzic musi liczyć się z tym, że w skrajnych przypadkach, samotny pobyt dziecka w hotelu może skończyć się źle. Może dojść na przykład do jakiegoś groźnego w skutkach wypadku. Wówczas, rodzic musi liczyć się z tym, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za niedopilnowanie swojego nieletniego dziecka. W skrajnych sytuacjach może dojść nawet do ograniczenia władzy rodzicielskiej przez sąd. Warto jednak zaznaczyć, że o groźne w skutkach wypadki nietrudno nawet wtedy, gdy dziecko nie nocuje samotnie w hotelu. Nie należy więc za wszelką cenę kontrolować swojej pociechy, bo może to przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.

Jak przygotować nastolatka na samotny pobyt w hotelu?

Jeżeli jako rodzice decydujemy się zezwolić nastolatkowi na samotne wynajęcie pokoju w hotelu i pobyt w nim, pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu. Oczywiście, im młodsze dziecko, tym większa czujność ze strony rodzica jest wskazana. Bardzo ważne jest to, aby rodzic pozostawał w stałym kontakcie ze swoją pociechą. Nie musi to być oczywiście kontakt ciągły i częsty. Ważne jest jednak to, aby rodzic miał świadomość tego, że jego dziecko zameldowało się w hotelu i jest bezpieczne. Zawsze powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, w jakim dokładnie hotelu zatrzymała się nasza pociecha. Dzięki temu, w razie konieczności będziemy mogli pojechać do owego hotelu bądź pensjonatu.

Co jeszcze warto mieć na uwadze?

Każdy powinien mieć świadomość tego, że samodzielny pobyt nastolatka w hotelu nie zawsze może być długoterminowy. Większość hoteli i pensjonatów zaznacza bowiem w swoim regulaminie, iż osoba małoletnia może wynająć pokój jedynie na stosunkowo krótki czas. Długoterminowy pobyt raczej nie będzie możliwy i należy się z tym liczyć. Warto także zdawać sobie sprawę z tego, iż niektóre hotele mogą zezwalać na samotny pobyt osobom powyżej 15, a nie 13 roku życia. Nie ma się temu co dziwić, bo piętnastolatek zachowuje się zazwyczaj dojrzalej niż trzynastolatek. Kierownicy hoteli chcą zaś, aby z pobytem małoletniego w hotelu nie wiązały się kłopoty. Nie pozostaje więc nic innego jak zapoznanie się z regulaminem hotelu i stosowanie się do jego zapisów. Warto przeczytać taki dokument jeszcze przed rezerwacją pokoju. Wszystko po to, aby na miejscu nie okazało się, że samotny pobyt nastolatka w hotelu jest niemożliwy. Warto byłoby także zdawać sobie sprawę z tego, że osoba małoletnia może zostać poproszona o pozostawienie na recepcji jakiegoś kontaktu do swojego rodzica bądź opiekuna prawnego. Na tego rodzaju prośbę recepcjonisty warto przystać.

Dodaj komentarz