Mowa motywacyjna – 5 wskazówek jak ją przygotować i wygłosić

Mowa motywacyjna – 5 wskazówek jak ją przygotować i wygłosić

Mowa motywacyjna powinna być inspirująca i zachęcająca do pozytywnego działania. Powinna również określać rodzaj motywacji, której dana osoba potrzebuje. Na przykład, jeśli ktoś potrzebuje przemówienia motywacyjnego, aby podjąć nową pracę, mówca powinien mu powiedzieć, jak wiele dobrych rzeczy może się stać, gdy taką pracę podejmie.

Dobra mowa motywacyjna jest również dostosowywana do indywidualnych potrzeb. Mówca może dopasować swoją mowę do takich rzeczy, jak wiek lub zawód. Może też spersonalizować ją dla jednej osoby lub grupy osób o podobnych zainteresowaniach.

Komu potrzebna jest mowa motywacyjna?

Przemówienie motywacyjne można zdefiniować jako przemówienie, które ma na celu zmotywowanie ludzi do osiągnięcia jakiegoś celu. Może to być zapewnienie im motywacji, której potrzebują do zrobienia czegoś nowego, lub takiej, której potrzebują, aby kontynuować działanie, które porzucili.

Ten rodzaj mowy jest używany przez różnych w ludzi w różnych kontekstach. Dlatego też mowy będą się różnić:

  • mowa, jaką powinien przygotować i wygłosić dyrektor firmy, który musi zmobilizować swój zespół i zainspirować go do wydajniejszej pracy,

będzie inna niż

  • mowa rodzica, który chce, aby jego dziecko pozostało na studiach.

Mówca motywacyjny może i powinien używać słów i historii, aby pomóc zmienić czyjeś spojrzenie na sprawy. Powinien zachęcić go, aby nie rezygnował ze swoich marzeń i nie zmieniał swoich poglądów.

“Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka wymówki”

Powyższy cytat jest w opozycji do idei, że ktoś, kto szuka wymówki, szuka rozwiązania. Jeśli spojrzysz na to z tej perspektywy, zauważysz, że każdy, kto chce sposobu, znajdzie go, a kto nie chce, znajdzie wymówkę.

Twoje życie kształtuje się w momencie podejmowania decyzji

Podejmowanie decyzji jest ważne. Może kształtować twoją przyszłość i twoje życie. Istnieją dwa rodzaje decyzji, które możesz podjąć: te, które podejmujesz dla siebie i te, które podejmujesz w imieniu innych.

Pierwszy typ to decyzje podejmowane samodzielnie, które ludzie często muszą podejmować, gdy nie mają jasnego pomysłu na to, co robić. Obejmuje też sytuacje, gdy ludzie nie wiedzą, jaka decyzja będzie dla nich najlepsza. Z drugiej strony są decyzje, które ludzie muszą podejmować w imieniu innych – jak wybór szkoły dla swoich dzieci lub wspieranie potrzebującego przyjaciela.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na decyzje podejmowane samodzielnie i przez inne osoby, takie jak osobowość, lokalizacja, poziom wykształcenia itp.

Co najbardziej motywuje ludzi do skutecznego działania

Motywacja to wewnętrzny pęd, który jest potrzebny ludziom do działania. Jest to istotny składnik ludzkiego zachowania, który musi być obecny, aby zadanie zostało pomyślnie wykonane. Mowa motywacyjna powinna zawierać wszystkie istotne czynniki popychające słuchacza do zrealizowania zakładanego celu.

Dwa główne typy motywacji to motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.

  • Motywacja zewnętrzna budowana jest w oparciu o wszystkie zewnętrzne czynniki, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wydajność. Przykłady obejmują pieniądze, promocje, pochwały i zachęty.
  • Motywacja wewnętrzna to z kolei czynniki, które pochodzą z wnętrza jednostki i działają bez żadnych zewnętrznych nagród ani konsekwencji. Przykłady wewnętrznych motywacji obejmują wolność, radość, możliwości rozwoju osobistego i uznanie.

Wygłoszenie mowy – emocjonalne prowadzenie i istotna zawartość

Aby wygłosić mowę z emocjonalnymi wskazówkami, musisz być w stanie kontrolować język ciała i mimikę. Aby podkreślić ważne elementy, wskaż kluczowe punkty swojej wypowiedzi za pomocą gestów.

Pierwszym krokiem jest poświęcenie czasu przed przemówieniem, aby wejść w określony stan emocjonalny.

Drugim krokiem jest zastanowienie się, co chcesz, aby widzowie czuli lub myśleli podczas przemówienia, a następnie odpowiednia kontrola emocji.

Trzeci krok polega na wygłoszeniu przemówienia, pamiętaj, aby wskazać kluczowe punkty za pomocą gestów, ponieważ pomoże to słuchaczom lepiej zrozumieć, co mówisz.

 

Dodaj komentarz